Statek Kováry

Kovář

Kovářů k nám jezdí několik a pravidelně se střídají. V případě jakýchkoli speciálních požadavků, ať už z důvodu zdravotního nebo jen lepšího pocitu, Vám kováři okovou koníka přesně podle Vašeho přání. Se všemi máme velmi dobré zkušenosti a můžeme je jen doporučit. Pokud se stane, že koníkovi upadne podkova, tak v co nejbližší době se s kovářem spojíme a on podkovu bez problému přitluče.
Cena kování je přímo úměrná Vašim požadavkům na podkovu koně. Zajišťujeme držení koní při kování, kováři nepožadují přítomnost majitelů u kování.

Aktualizováno: 27.11.2011