Statek Kováry

Veterináři

Veterináři dojíždí podle potřeb, máme dobré vztahy se všemi "koňskými" veterináři z okolí, zejména dojíždí veterináři z firmy Equivet

Zajišťujeme veterinární prevenci hromadně pro všechny koně u nás ustájené.
Očkování, odčervení, úprava zubů,... to vše je samozřejmostí.

Aktualizováno: 14.1.2012